Limfocyty

Znaczenie limfocytów

admin 7 listopada 2014 Morfologia krwi Brak komentarzy


 Limfocyty są komórkami układu odpornościowego. Należą one do agranulocytów, nie tylko uczestniczą w odpowiedzi odpornościowej swoistej, ale odgrywają w niej najważniejszą rolę. Są jedynymi komórkami odpowiedzialnymi za specyficzne rozpoznanie antygenu. Ich średnica wynosi około 6-15 μm. Limfocyty są okrągłymi komórkami z jednym jądrem (owalnym bądź okrągłym), które wypełnia większą część komórki. Limfocyty posiadają niedużą ilość cytoplazmy. W cytoplazmie mieszczą się mitochondria, siateczka śródplazmatyczna szorstka, lizosomy oraz aparat Golgiego.

W ludzkim organizmie liczba limfocytów wynosi 1 × 1012, a około 50 proc. z nich mieści się w tak zwanych narządach limfoidalnych, zwanych narządami limfatycznymi. Właśnie tu komórki układu odpornościowego powstają, dojrzewają, nabywają własności odpornościowe i współdziałają ze sobą. Dzięki temu mogą rozpoznawać antygeny chorobotwórczych drobnoustrojów oraz innych substancji, które nie są przez nie rozpoznawane jako własne. Limfocyty nie będące w narządach limfatycznych są tak zwanymi limfocytami krążącymi, występującymi zarówno we krwi, w tkance łącznej jak i nabłonkach.

Wśród limfocytów można wyróżnić limfocyty B, które odpowiadają za rozpoznawanie antygenów i wytwarzanie przeciwciał oraz limfocyty T, które odpowiadają za odpowiedź odpornościową komórkową. Limfocyty B dzielą się na limfocyty B1, których zadaniem jest wytwarzanie przeciwciał, usuwają również pozostałości po apoptozie i limfocyty B2, które są dominującą subpopulacją.

Wśród limfocytów T można wyróżnić limfocyty Tc, których ich zadaniem jest zabijanie komórek docelowych, limfocyty Th wydzielające cytokiny (białka, które mają zasadniczy wpływ na wzrost, proliferację czyli zdolność namnażania komórek i ich pobudzenie) i wspomagające odpowiedź immunologiczną. Z kolei limfocyty Treg hamują odpowiedź immunologiczną i również wydzielają cytokiny. Limfocyty Tγδ biorą udział w odpowiedzi przeciwnowotworowej oraz przeciwzakaźnej, a limfocyty NKT posiadają cechy komórek NK (obecnie niezaliczane do limfocytów ze względu na brak zdolności swoistego rozpoznawania antygenów) i limfocytów T.

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz