Limfocyty

Rozmaz krwi

admin 3 czerwca 2013 Morfologia krwi Brak komentarzy


Rozmaz krwi jest szczegółową analizą ilości a także budowy komórek (erytrocytów albo leukocytów). Mikroskopową ocenę wykonuje się, gdy wynik morfologii krwi jest nieprawidłowy.
W układzie czerwonokrwinkowym analizuje się wielkość krwinek tzn. stopień ich wybarwienia, obecność kształtów krwinek, które są nietypowe, a także wtrętów w krwinkach, sprawdzone zostaje wystąpienie agregacji-rulonizacji i obecność w szeregu rozwojowym młodszych form. Wszystko to pozwala na poszerzenie wstępnej diagnostyki, co daje lepszą możliwość obserwacji np. niedokrwistości czy nabytych lub wrodzonych zaburzeń w rozwoju krwinek czerwonych i chorób rozrostowych takich jak czerwienica prawdziwa czy erytroleukemia.

W układzie białokrwinkowym rozmaz krwi pomaga dokonać dokładnej oceny populacji leukocytów, a także stopnia dojrzałości poprzez obecność form dojrzalszych w szeregu rozwojowym lub form młodszych. Ważna jest również obserwacja form atypowych takich jak limfocyty atypowe i zmian morfologicznych (ciałka Dohlego czy pałeczki Auera co jest charakterystyczne dla białaczki mieloblastycznej).

Przyczyny zmian:

Zwiększona ilość granulocytów segmentowanych występować może pod wpływem stresu, splenektomiu, nowotworów, infekcji, przewlekłej białaczce szpikowej, stanach zapalnych, kortykosteroidach a także czerwienicy prawdziwej. Za zmniejszone ich ilości mogą odpowiadać: neutropenia autoimmunologiczna, jak również leki, chemioterapia, czy infekcje takie jak: EBV, HIV lub Parvowirus B19. Na zwiększoną ilość granulocytów kwasochłonnych mają wpływ: przewlekła białaczka szpikowa, pasożyty, alergie, a także łuszczyca, niedokrwistość, białaczka eozynofilowa, sarkoidoza, choroby zakaźne czy nowotwory. Zmniejszone ilości tego typu granulocytów mogą powodować: zakażenia bakteryjne, stres a także glikokortykosteroidy urazy lub leki. Przypadku granulocytów zasadochłonnych ich zwiększenie mogą powodować: gruźlica, grypa, różyczka, mielofibroza, ospa wietrzna, białaczka bazocytowa, zespół mielodysplastyczny, przewlekła białaczka szpikowa, jak również leki, ciąża, a także reakcje alergiczne, nowotwory lub niedoczynność tarczycy. Zmniejszona ich ilość może być przyczyną brania niektórych leków, zakażeń, nadczynności tarczycy, reakcji nadwrażliwości.

Zwiększona ilość limfocytów może być spowodowana białaczką limfatyczną, chłoniakami, infekcjami (wirusowymi i niektórymi bakteryjnymi), nowotworami, sarkoidozą, chorobami autoimmunologicznymi. Zmniejszone ilości limfocytów mogą powodować: zakażenia takie jak malaria i gruźlica, a także toczeń układowy, czy niedobory immunologiczne, chłoniaki, nowotwory, nadczynność nadnerczy, białaczka szpikowa, ziarnica złośliwa, kortykosteroidy.

W przypadku monocytów zwiększona ilość może świadczyć o chorobach wirusowych, zakażeniach takich jak gruźlica czy kiła, zarażeniach pierwotniakami, chorobach metabolicznych ze spichrzaniem, ziarnicy złośliwej, białaczki monocytowej i mielomonocytowej. Zmniejszona ilość przez niedokrwistość aplastyczną, RZS, przyjmowane leki lub HIV.

Mikroskopowy rozmaz krwi najczęściej stosuje się w diagnostyce: niedokrwistości, nadkrwistości, chorobach rozrostowych szpiku, białaczce szpikowej, czerwienicy prawdziwej, mielofibrozie, zespołach mielodysplastycznych, chorobach autoimmunologicznych, kolagenozie, ziarnicy złośliwej, szpiczaku, zaburzeniach funkcji szpiku, aplazji szpiku.

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz