Limfocyty

Normy neutrofili

admin 18 września 2013 Aktualności, Morfologia krwi Brak komentarzy


Neutrofile pełnią funkcję ochronną organizmu przed drobnoustrojami. Ich poziom można określić wykonując badanie diagnostyczne czyli morfologię krwi w której określa się również poziom RBC, MCH, MCHC, PLT, HGB, MCV, WBC czy HCT. Badania ilościowe dotyczące poszczególnych elementów składających się na układ białokrwinkowy czyli granulocyty, limfocyty czy monocyty wykonuje się zazwyczaj ręcznie wykorzystując mikroskop (rozmaz) albo przy pomocy automatu.

Jeżeli zaobserwujemy zmianę poziomu granulocytów obojętnochłonnych może to być przyczyną stanu zapalnego w organizmie lub wskazywać na wiele chorób. Zmiana poziomu neutrofili pojawia się także przy stosowaniu wieku leków. Marfologia krwi to badanie, które wykonuje się na czczo w związku z tym, że po spożyciu posiłku następuje wzrost krwinek białych. Badanie polega na pobraniu krwi i umieszczeniem jej bezpośrednio w pojemniku z antykoagulantem. Krew pobierana jest z żyły łokciowej lub z palca w przypadku dzieci.

Poziom granulocytów obojętnochłonnych bada się w celu określenia podatności pacjenta na zakażenia i stosowane gdy zachodzi podejrzenie wystąpienia wielu chorób. Badaniem powinno być poprzedzone przekazaniem informacji przez pacjenta odnośnie przyjmowanych leków i przebytej żółtaczce.

Miarą służącą do oznaczania liczby granulocytów jest bezwzględna liczba neutrofili zwana ANC. W badaniu bierze się pod uwagę całkowitą ilości leukocytów i granulocytów. Przyjętą normą neutrofili czyli granulocytów obojętnochłonnych jest od 1500 do 8000 komórek/µl lub jest wyrażone procentowo i wynosi od 60 do 70 procent wszystkich białych krwinek.

Jeżeli z morfologii wynika, że poziom neutrofili znajduje się powyżej określonej normy może to być przyczyną stanu zapalnego, ostrej infekcji, ostrego krwotoku, mocznicy, a także dny moczanowej, reumatoidalnego zapalenia stawów – RZS jak również w miejscowej lub ogólnej martwicy tkanek, w przypadku zatrucia lekami bądź też środkami chemicznymi, może świadczyć o ostrej hemolizie, jak również chorobach wirusowych lub mieloproliferacyjnych. Na zbyt wysoki poziom neutrofili ma wpływ przebieg leczenia kortykosteroidami (nadczynność kory nadnerczy). Zbyt niski poziom neutrofili – 500 komórek/µl to wynik neutropenii mogącej być skutkiem choroby genetycznej lub nabytej.

Ich niski poziom może mieć związek z neutropenią w czasie grypy, ostrą infekcją bakteryjną, leukopenią, zakaźnymi chorobami wątroby, nadczynnością tarczycy, akromegalią, chemioterapią, lekami, wstrząsem anafilaktycznym, malarią, działaniem promieniowania w czasie radioterapii, chorobami pasożytniczymi, a także chorobami krwi takimi jak ostra białaczka limfoblastyczna, niedokrwistość złośliwa i plastyczna.
Normy poziomu neutrofili nie są jednak stałe i są uzależnione od płci jak również wieku pacjenta oraz metody oznaczenia , a interpretacja wyników należy do lekarza.

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz