Limfocyty

Neutrofile


Do elementów morfologicznych krwi czyli upostaciowanych składników krwi zaliczamy żywe komórki – leukocyty, wyspecjalizowane komórki które posiadają ograniczony metabolizm – erytrocyty, bądź też trombocyty które są fragmentami komórek. Podgrupą leukocytów są limfocyty oraz monocyty. Elementy morfologiczne wytwarzane są przez układ krwiotwórczy i muszą być ciągle wytwarzane.

Do granulocytów zaliczyć możemy neutrofile (czyli granulocyty obojętnochłonne). Są to komórki w układzie odpornościowym, które pełnią ważna rolę jeśli chodzi o odpowiedź odpornościową przeciwko bakteriom i mają również wpływ na inne patogeny.

Neutrofile pochodzą od komórki macierzystej ze szpiku kostnego. Kolejnymi etapami rozwoju są:

  • mieloblasty
  • promielocyty
  • mielocyty
  • metamielocyty
  • pałeczki

Neutrofile ulegają apoptozie bądź też przemieszczają się do tkanek przed tym jednak krążą kilkanaście godzin we krwi. Po wypełnieniu funkcji obronnych neutrofile giną.

Kształt oraz wielkość neutrofilów pozostają względnie stałe. Niepobudzone posiadają kształt kulisty oraz średnicę 12-15 mikrometrów. Charakterystyczną cecha neutrofilów to segmentowane jądro, które podzielone jest od 2 do 5 fragmentów, które otaczają centriolę znajdującą się w komórce.

Aby neutrofile mogły działać w sprawny sposób muszą zostać najpierw aktywowane w sposób dwustopniowy czego oznaką jest zmieniony dwubiegunowy kształt komórki. Na jednym z takich biegunów wytwarzane są liczne nibynóżki.Pierwszym z etapów aktywacji jest preaktywacja, przygotowująca komórkę do działania. Wywoływana jest poprzez endogenne czynniki, które występują w organizmie i są to głównie cytokiny.

Proces eliminacji patogenów poprzez neutrofile nazywany jest fagocytozą. Polega on na pochłanianiu całych patogenów bądź też większych cząstek, które pochodzą z ich rozpadu oraz całkowitym strawieniu w środku komórki. Neutrofil przyłączany jest do patogenu za pomocą odpowiednich receptorów, następnym etapem jest pochłanianie i zamknięcie w pęcherzyku, który zwany jest fagosomem. Kolejnym etapem jest przyłączenie do fagosomu – lizosomu który zawiera we wnętrzu enzym umożliwiający rozkład patogenu w wyniku czego powstaje fagolizosom.

Receptory odgrywające bardzo ważna rolę w fagocytozie neutrofilów możemy podzielić na takie które biorą udział w procesie fagocytozy nieimmunologicznej lub fagocytozie immunologicznej.
Katalog Sznurkowo

Strony: 1 2

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz