Limfocyty

Narządy limfoidalne

admin 19 marca 2015 Bez kategorii Brak komentarzy


Narządy limfoidalne zwane są również narządami limfatycznymi. Narządy te pełnią funkcję miejsca, w którym powstają, dojrzewają, nabywają własności odpornościowe oraz współdziałają komórki układu odpornościowego. Jak zaś wiadomo, celem owych komórek jest rozpoznanie antygenów chorobotwórczych drobnoustrojów, komórek nowotworowych oraz innych, które nie są rozpoznawane jako własne. Narządy limfatyczne można podzielić na narządy centralne czyli pierwotne oraz narządy obwodowe czyli wtórne.
W narządach limfoidalnych centralnych powstają oraz dojrzewają limfocyty T i limfocyty B. Do narządów tych zaliczane są szpik kostny, który jest źródłem komórek multipotencjalnych (różnicują się na komórki linii mieloidalnej oraz limfoidalnej, tutaj dojrzewają limfocyty B), grasica (w niej dojrzewają limfocyty T), a u ptaków tak zwana kaletka Fabrycjusza

Z kolei w narządach limfoidalnych obwodowych przebiega odpowiedź immunologiczna. A są to takie narządy jak węzły chłonne (zwane limfatycznymi, ważny element układu immunologicznego, filtrują zawartą w nich limfę i wytwarzają przeciwciała), śledziona, migdałki, pierścień Waldeyera (pierścień chłonny gardła, chroni przed bakteriami oraz innymi chorobotwórczymi czynnikami), grudki limfatyczne (komórki immunologiczne kompetentne, wchodzą w skład MALT, w grudkach występują przede wszystkim limfocyty B i mniejsza ilość limfocytów T), wyrostek robaczkowy, MALT czyli tkanki limfoidalne związane z błoną śluzową, NALT czyli tkanki związane z jamą nosowo-gardłową, BALT czyli tkanki związane z oskrzelami, GALT.

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz