Limfocyty

Limfocyty

admin 10 grudnia 2011 Teoria Brak komentarzy


Limfocytem nazywamy komórkę układu odpornościowego, która należy do leukocytów, zdolną do rozpoznawania antygenów. Zanim we właściwy sposób rozpoznano ich funkcję, limfocytami nazywano także komórki okrągłe, zawierające jądro i rąbek cytoplazmy.

Cytoplazma limfocytów niepobudzonych uzyskuje zabarwienie jasnoniebieskie (jeżeli zastosujemy barwinki, które używa się w barwieniu preparatów krwi), w przypadku limfocytów pobudzonych uzyskamy barwę ciemnoniebieską.

Limfocyty możemy podzielić na limfocyty B i F, zaliczane są do nich także komórki NK, chociaż nie potrafią rozpoznawać antygenów (zaliczane do limfocytów ze względu na morfologię oraz sposób w jaki uśmiercają komórki zakażone, podobnie jak limfocyty T). Limfocyty T , które wykazują wspólne cechy z komórkami NK, nazywamy Limfocytami NKT.

Biorąc pod uwagę morfologię limfocytów wyróżnić możemy dwa podstawowe typy komórek:

- małe limfocyty, zawierające duże jądro i małą ilość otaczającej ją cytoplazmy,

-duże limfocyty LGL (Large Granular Lymphocyte), posiadające małe jądro i dużą ilość otaczającej ją cytoplazmy, oraz dużą ilość ziaren azurofilnych.

Na podstawie danych z morfologii limfocytu nie można jednoznacznie ustalić jego własności funkcjonalnych, mimo iż komórki NK wykazują morfologię LGL aż w 70% i to one są zwykle spotykane w tej postaci, nigdy jednak nie ma pewności.

Aby zróżnicować limfocyty można posłużyć się metodami badającymi obecności antygenów występujących na ich powierzchni. Aby rozróżnić limfocyty T od limfocytów B można zastosować tzw. test rozetkowy. Miesza się zawiesinę komórek zawierającą limfocyty z czerwonymi krwinkami. Są to krwinki owcy SRBC, które po połączeniu tworzą widoczną pod mikroskopem rozetę, limfocyt znajdujący się w środku  otoczony jest co najmniej trzema czerwonymi krwinkami. Test rozetkowy wykorzystuje obecność na limfocycie T cząsteczki CD2 oraz jej brak na limfocytach typu B.

Do rozróżnienia pomiędzy limfocytami T a limfocytami B, oraz aby oznaczyć stadium dojrzałości komórki i jej aktywności stosuje się  przeciwciała monoklonalne, identyfikuje się w ten sposób określone cząsteczki na powierzchni komórki.

Cechą wspólną obydwu typu limfocytów jest rozwój  ze wspólnej komórki CLP (Common Lymphocyte Progenitor) – progenitorowa komórka limfopoezy,  która powstaje z kilku podziałów komórki macierzystej hemopoezy dająca początek limfocytom B i T,  komórce NK, oraz  komórkom dendrytycznym. Inne rodzaje komórek krwi powstają z innych rodzajów komórek progenitorowych.

Limfocyty funkcjonalne mają bezpośredni wpływ na antygen, wydzielają również cytokiny, które pełnią funkcję regulacyjną w odpowiedzi odpornościowej. Ich brak może prowadzić do niedoborów odporności, a ich większy rozwój może prowadzić w wyniku transformacji do białaczki.
Katalog stron

Katalog SEO

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz