Limfocyty

Limfocyty Th

admin 15 sierpnia 2013 Teoria Brak komentarzy


Pobudzenie limfocytów Th następuję przez komórki, które prezentują antygen (APC) i następuje to w obrębie węzłów chłonnych. Kiedy do tego dojdzie produkowane są cytokiny, posiadające zdolność do modulowania odpowiedzi odpornościowej.
Komórki ThP będące limfocytami Th dziewiczymi to takie, które wykazują brak kontaktu z antygenem. Aby je pobudzić niewystarczające jest tylko rozpoznanie antygenu, bardzo ważny i niezbędny jest przede wszystkim sygnał kostymulujący, będący zespołem innych cząsteczek, które niezbędne są do pobudzenia. Są one obecne na APC oraz na limfocycie. To co odróżnia komórki ThM od komórek ThP jest to, że nie wymagają one drugiego sygnału.

Wyróżnia się kilka subpopulacji limfocytów Th, których podział następuje w związku z profilem wydzielanych cytokin albo ich dodatkowych właściwości i należą do nich:

  • komórki ThP (imfocyty Th dziewicze)
  • komórki Th0
  • komórki Th1
  • komórki Th2
  • komórki Th3
  • komórki ThM
  • komórki Th17

Komórki ThP będące limfocytami Th dziewiczymi to takie, które wykazują brak kontaktu z antygenem. Aby je pobudzić niewystarczające jest tylko rozpoznanie antygenu, bardzo ważny i niezbędny jest przede wszystkim sygnał kostymulujący, będący zespołem innych cząsteczek, które niezbędne są do pobudzenia. Są one obecne na APC oraz na limfocycie. To co odróżnia komórki ThM od komórek ThP jest to, że nie wymagają one drugiego sygnału.

Pobudzanie komórek ThP powoduje powstanie komórek Th0, które wydzielają cytokiny, co charakteryzuje również limfocyty Th1 oraz Th2. Wiele przypadków infekcji kończy się jeszcze przed ich kolejnym różnicowaniem. Niezwalczony antygen zostaje przekształcony w limfocyty Th1 albo Th2, w zależności od sygnałów, które są obecne w środowisku reakcji odpornościowej. Do sygnałów tych należą np. typ antygenu lub cytokiny.

Między limfocytami typu Th1 oraz Th2 zauważyć można antagonizm. Te pierwszego typu (Th1) odpowiedzialne są głównie za wspieranie odpowiedzi komórkowej, Th2 za odpowiedzi humoralne. Poza tym, cytokiny, które są wytwarzane poprzez Th1 mają ujemny wpływ na rozwój komórek drugiego typu – Th2 i odwrotnie. Te zjawiska to podstawa polaryzacji immunologicznej, którą pełni kluczową rolę w regulacji odpowiedzi odpornościowej. Ten proces jest bardzo ważny, gdyż wpływa na możliwości wyeliminowania patogenu z organizmu, który jest zarażony.

Komórki Th3 zalicza są do limfocytów Treg bowiem posiadają właściwości hamowania reakcji odpornościowej. Typ limfocytów Th pełni istotną rolę w procesie regulowania odpowiedzi odpornościowej, a dodatkowe te, które posiadają antygen CD4 są atakowane przez wirus HIV.

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz